ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Τι είναι η Oριστική Διαγραφή Αυτοκινήτου

Είναι η απόσυρση του όχηματος, δηλαδή η εκ του νόμου διαδικασία με την οποία ένα αυτοκίνητο δίνεται για ανακύκλωση και διαγράφεται οριστικά από τον  ιδιοκτήτη, την εφορία και τα μητρώα του Υπουργείου Μεταφορών και αποσύρεται οριστικά από την κυκλοφορία.

Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι όμως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, σε όλα τα οχήματα ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

 Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει εξολοκλήρου την παραλαβή και οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας χορηγώντας νόμιμα πιστοποιητικά καταστροφής / οριστικής διαγραφής.

Παρατημένα οχήματα

Συχνά παρατηρούμε παρατημένα οχήματα σε δημόσιους δρόμους, χωράφια κλπ απο ιδιοκτήτες που πιστεύουν πως το όχημα τους θα επισκευαστεί κάποτε. Ωστόσο αυτο δεν γίνετε ΠΟΤΕ καθώς ένα όχημα που κάθετε 1 χρόνο το κόστος επισκευής του είναι τεράστιο.

Για να δούμε όμως τι ορίζει το ΠΔ 116/04 Άρθρο 2 για τα παρατημένα οχήματα

Για τους σκοπούς της παρούσας, νοείται ως:

1. «όχημα», οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία Μ1 ή Ν1, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 431/1983 (Α` 160) όπως ισχύει, καθώς και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται στην 21090/1874/1993 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 428) όπως ισχύει, πλην των τρίκυκλων μοτοσικλετών.

2. «εγκαταλειμμένο όχημα», όχημα το οποίο:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,

β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,

γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,

δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται
Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.

3. «όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του (OKTZ)», όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της 69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων.

Διαδικασία Οριστικής Διαγραφής

Βήμα 1:  Επικοινωνείτε με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ & συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Με ένα τηλεφώνημα στο 6984090445 το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα σας κατευθύνει σε κάθε σας βήμα.

Βήμα 2: Κλείστε ραντεβού για τη συλλογή του αυτοκινήτου από το χώρο σας

Το αυτοκίνητο σας μεταφέρετε από το χώρο σας με γερανούς της εταιρίας μας στην ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου σας, λαμβάνετε μια βεβαίωση παραλαβής η οποία σας κατοχυρώνει στο ότι έχετε δώσει το αυτοκίνητο σας για ανακύκλωση.

Βήμα 3: Παραλαβή  Πιστοποιητικού Καταστροφής

Με το που ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόσυρσης  θα λάβετε απο εμάς το Επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής του αυτοκινήτου σας. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής είναι το επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου σας από το όνομα σας και τα μητρώα της Εφορίας και της Διεύθυνσης Μεταφορών.

 

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΣΥΡΩ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ

 

 Κερδίζω χρήματα από την ανακύκλωση του αυτοκινήτου μου.

 Γίνεται οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου από το όνομα μου ως περιουσιακό μου στοιχείο.

 Δεν επιβαρύνομαι με τα τέλη κυκλοφορίας, τα ασφάλιστρα, ΚΤΕΟ και οποιοδήποτε άλλο φόρο.

 Συμβάλλω στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ανακύκλωση του αυτοκινήτου μου.

Οριστική διαγραφή – Απόσυρση αυτοκινήτου

Τι είναι η Oριστική Διαγραφή Αυτοκινήτου

Είναι η απόσυρση του όχηματος, δηλαδή η εκ του νόμου διαδικασία, με την οποία ένα αυτοκίνητο δίνεται για ανακύκλωση και διαγράφεται οριστικά από τον  ιδιοκτήτη, την εφορία και τα μητρώα του Υπουργείου Μεταφορών και αποσύρεται οριστικά από την κυκλοφορία.

Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι όμως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους, και ισχύει για όλα τα οχήματα ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει εξολοκλήρου την παραλαβή και οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας χορηγώντας τα εκ του νόμου πιστοποιητικά καταστροφής – οριστικής διαγραφής.

Παρατημένα οχήματα

Συχνά παρατηρούμε παρατημένα οχήματα σε δημόσιους δρόμους, χωράφια κλπ από ιδιοκτήτες που πιστεύουν ίσως το όχημα τους θα επισκευαστεί κάποτε. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν γίνετε ΠΟΤΕ αφού για κάθε χρόνο που μένει ακίνητο και εκτεθειμένο ένα όχημα το κόστος επισκευής του πολλαπλασιάζεται  και καθιστά την επανάχρηση απολύτως ασύμφορη.

Γνωρίζετε τι ορίζει το ΠΔ 116/04 Άρθρο 2 για τα παρατημένα οχήματα; Γνωρίζετε πότε χαρακτηρίζονται ως «Όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του (OKTZ)»;

Συγκεκριμένα το ΠΔ αναφέρει:

Για τους σκοπούς της παρούσας, νοείται ως «εγκαταλειμμένο όχημα», όχημα το οποίο:
α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες,

β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,

γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,

δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται
Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.

«Όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του (OKTZ)», θεωρείται όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της 69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων.

Τα 3 βήματα για την Διαδικασία Οριστικής Διαγραφής του αυτοκινήτου σας

Βήμα 1: Επικοινωνείτε με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ & συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Με ένα τηλεφώνημα στο 6984090445 το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα σας κατευθύνει σε κάθε σας βήμα.

Βήμα 2: Κλείστε ραντεβού για τη συλλογή του αυτοκινήτου από το χώρο σας

Το αυτοκίνητο σας μεταφέρετε από το χώρο σας με γερανούς της εταιρίας μας στην ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί και χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου σας, λαμβάνετε μια βεβαίωση παραλαβής η οποία σας κατοχυρώνει στο ότι έχετε δώσει το αυτοκίνητο σας για ανακύκλωση.

Βήμα 3: Παραλαβή Πιστοποιητικού Καταστροφής

Με το που ολοκληρωθεί η διαδικασία της απόσυρσης  θα λάβετε από εμάς το Επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής του αυτοκινήτου σας. Το Πιστοποιητικό Καταστροφής είναι το επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου σας από το όνομα σας και τα μητρώα της Εφορίας και της Διεύθυνσης Μεταφορών.

Τι κερδίζω αν αποσύρω το αυτοκίνητό μου

  1. Κερδίζω χρήματα από την ανακύκλωση του αυτοκινήτου μου.
  2. Γίνεται οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου από το όνομα μου ως περιουσιακό μου στοιχείο.
  3. Δεν επιβαρύνομαι με τα τέλη κυκλοφορίας, τα ασφάλιστρα, ΚΤΕΟ και οποιοδήποτε άλλο φόρο.
  4. Συμβάλλω στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την ανακύκλωση του αυτοκινήτου μου.
Scroll to Top